Instalacja tradycyjna:

Oświetlenie ewakuacyjne:

Prace podnośnikiem:

Prace ziemne: